Käyttöehdot

Saga Care Finland (jäljempänä ”Saga”) tarjoaa käyttäjille pääsyn tälle Internet-sivustolle (jäljempänä “Internet-sivusto”) seuraavilla ehdoilla. Käyttämällä internet-sivustoa käyttäjä sitoutuu noudattamaan voimassa olevia käyttöehtoja. Mikäli käyttäjä ei hyväksy käyttöehtoja tai jotain osaa niistä, sivuston käytöstä tulee pidättäytyä/käyttö on kiellettyä.

1. Vastuuvapaus


Saga ei ole millään lailla vastuussa seuraavasta:

Internet-sivustolla olevan tiedon täsmällisyydestä, oikeellisuudesta tai puuttumisesta; hakkerin aiheuttamasta vahingosta, jos Internet-sivustolla olevat tiedot tai asiat muuttuvat; yleensäkään mistään suorasta tai epäsuorasta vahingosta riippumatta sen syystä, alkuperästä, luonteesta tai sen aiheuttamasta seurauksesta. Tätä internet-sivustoa käytetään yksinomaan käyttäjän omalla riskillä.

Saga pyrkii parhaansa mukaan varmistamaan, että Internet-sivustolla levitetty tieto on oikeaa ja ajantasaista, ja pidättää itsellään oikeuden oman harkintansa mukaan korjata sisältöä milloin tahansa. Saga ei kuitenkaan voi taata Internet-sivustolla saatavana olevan tiedon oikeellisuutta, tarkkuutta, päivitystä tai kattavuutta. Jokainen käyttäjä ottaa vastuun mainitun tiedon luotettavuusriskeistä.

Saga ei takaa, että sivusto toimii keskeytyksettä ja virheettömästi. Saga ei ole vastuussa mahdollisten teknisten vikojen, laitteiden, ohjelmien tai ohjelmistojen aiheuttamista keskeytyksistä palvelun käyttöön.

2. Informaatiotyyppi

Internet-sivustolla jaettava tieto on tarkoitettu vain tiedoksi. Sen ei voida missään olosuhteissa tulkita olevan Sagan suoramyyntiä.

3. Aineeton omaisuus

3.1 Tekijänoikeus

Sagan internet-sivujen sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. Internet-sivustolla julkaistujen dokumenttien jäljentäminen on sallittua vain ja ainoastaan henkilökohtaiseen, ei-kaupallista käyttöä varten.

Lukuun ottamatta henkilökohtaista, ei-kaupallista käyttöä, internet-sivuston kopioiminen, jäljentäminen tai tallentaminen on kiellettyä ilman Sagan kirjallista lupaa.

3.2 Tietosuoja

Sagan palvelin kerää automaattisesti tietoa sivuilla kävijöistä. Sagan palvelin jäljittää myös sellaista tietoa, kuten käyntien lukumäärä sivustolla, mitä osia kävijät valitsevat, IP-osoite (Internet- osoite, joka koneellenne on annettu Internet-yhteyksien tarjoajan taholta), toimiala ja selaintyyppi, päiväys ja kellonaika. Tietoa käytetään tilastotarkoituksiin auttamaan Sagan sivuston suunnittelussa ja hallinnoinnissa sekä tuottamaan käyttäjälle kohdistetumpaa tietoa. Tämäntyyppinen tieto ei paljasta henkilökohtaista tietoa, jonka perusteella Saga pystyisi tunnistamaan tai paikallistamaan yksilölliset sivuilla kävijät.

Tietosuoja keskittyy henkilökohtaiseen tietoon, so. tietoon, jonka avulla voidaan tunnistaa tietty yksilö, kuten esim. nimet, osoitteet, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot. Jos ilmoitatte nimenne käyntinne aikana, täytätte lomakkeen, osallistutte kilpailuun tai annatte Sagalle muuta tietoa, saatatte antaa meille henkilökohtaista tietoa.

Käyttäjä sitoutuu olemaan antamatta luottamuksellisia tai toisen oikeuksilla suojattuja tietoja käyttäessään internet-sivustoa. Mikäli käyttäjä antaa itsestään henkilökohtaisia tietoja, käyttäjä sitoutuu siihen, että Saga voi käyttää tietoja rekisteriselosteen mukaisesti.

4. Hyperlinkit

Saga ei ole vastuussa muiden nettisivustojen, joille Internet-sivustolta on pääsy, sisällöstä ja sen käytöstä. Mainittuja linkkejä esitetään palveluna Sagan Internet-sivuston käyttäjille. Päätös linkkien aktivoimisesta on yksinomaan käyttäjän vastuulla.

5. Evästeet

Käyttäjän tulee huomioida, että selatessaan Internet-sivustoa eväste saattaa automaattisesti asentaa itse itsensä selaimen ohjelmistoon. Eväste ei tunnista käyttäjää, mutta sitä käytetään käyttäjän Internet-sivustolla tekemiin selauksiin liittyvän tiedon tallentamiseen. Selaimen ohjelman asetuksia voidaan käyttää evästeiden havaitsemiseen ja mahdollisesti niiden torjumiseen. Lisätietoa evästeistä.

6. Sovellettava laki

Tämän Internet-sivuston ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

7. Internet-sivuston julkaisija

Saga Care Finland Oy
Mannerheimintie 164, 00301 HELSINKI
Puhelin: 080006116

Laillinen edustaja: liiketoimintajohtaja Jussi Lehtonen
Julkaisusta vastaava: myynti- ja asiakaskokemus johtaja Maria Sirén