Mitä tukia voi saada?

Saga-palvelutaloissa on paljon oman ikaista seuraa ja tekemista meillä voit hyödyntää myös yhteiskunnan tukia.

Palvelutalossa asuessa on mahdollista hakea erilaisia yhteiskunnan tukia. Näitä ovat Kelan eläkkeensaajan asumistuki, Kelan eläkettä saavan hoitotuki ja palveluseteli. Lisäksi palvelutalon asukkaana voi hyödyntää kotitalousvähennyksen kotiin tuotavien palveluiden osalta, paitsi jos samaan työsuoritteeseen on saatu palveluseteli tai maksusitoumus.

Mistä tiedän, voinko saada Kelan eläkkeensaajan asumistukea?

Kela myöntää eläkkeensaajan asumistukea asumiskustannusten tukemiseen. Saatat olla oikeutettu asumistukeen, mikäli olet pienituloinen ja saat esimerkiksi vanhuuseläkettä, työuraeläkettä tai työkyvyttömyyseläkettä. Eläkkeensaajan asumistuen määrä perustuu muun muassa tukea hakevan tuloihin, omaisuuteen sekä asumismenoihin. Mikäli asuu puolison kanssa, vaikuttavat myös puolison tulot ja omaisuus. Lue lisää eläkkeensaajan asumistuesta ja sen kriteereistä Kelan sivuilta.

Esimerkki kuva tilapäisasunnosta. Kaksion makuuhuone.
Kelan eläkkeensaajan asumistukea voi hakea kattamaan asumiskustannuksia.

Oikeutta eläkkeensaajan asumistukeen ei ole, jos saa jotain seuraavista: osatyökyvyttömyyseläkettä, osa-aikaeläkettä tai osittain varhennettua vanhuuseläkettä. Mikäli saat jotain edellä mainituista, kannattaa eläkkeensaajan asumistuen sijaan hakea yleistä asumistukea. Lue lisää yleisestä asumistuesta ja sen kriteereistä Kelan sivuilta.

Oman laskelmasi voit tehdä Kelan asumisen tuen laskureilla.

Mistä tiedän, voinko saada Kelan eläkettä saavan hoitotukea?

Kela määrittää, että eläkettä saavan hoitotuen tarkoitus on tukea vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaan eläkkeensaajan jokapäiväistä elämää, toimintakykyä, kuntoutusta ja hoitoa. Saatat olla oikeutettu Kelan eläkettä saavan hoitotukeen, mikäli olet kokopäiväisesti eläkkeellä ja mikäli sinulla on pitkäaikainen sairaus tai vamma ja tarvitset apua itsestäsi huolehtimiseen. Eläkkeensaajan hoitotuki myönnetään aina tapauskohtaisesti. Tulot tai omaisuus eivät vaikuta hoitotukeen. Lue lisää eläkettä saavan hoitotuesta ja sen kriteereistä Kelan sivuilta.

Saga Palvelutaloissa Apu On Lähellä
Kelan eläkettä saavan hoitotukea voi hakea, mikäli tarvitsee apuja itsestään huolehtimiseen jokapäiväisessä elämässä.

Mistä tiedän, voinko saada palvelusetelin?

Saatat olla oikeutettu palveluseteliin, mikäli sinulla on sosiaali- tai terveyspalveluihin liittyvä palvelutarve, johon hän haet kaupungilta, kunnalta tai kuntayhtymältä apua. Palvelusetelin saaminen edellyttää, että kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon edustaja on arvioinut palveluntarpeesi ja olet saanut myönteisen palvelusetelipäätöksen. Palvelusetelin arvo voi olla tasasuuruinen tai se voi olla riippuvainen tuloista. Palvelusetelin kriteerit sekä sen kattamat palvelut ja arvo vaihtelevat kaupungeittain, kunnittain tai kuntayhtymittäin.

Saga-palvelutalot ovat palvelusetelituottajia. Mikäli haluat hyödyntää palveluseteliä, ota yhteyttä oman kotikunnan sosiaali- ja terveyspalveluihin ja selvitä, oletko kuntosi, tulojesi ja varallisuutesi perusteella oikeutettu palveluseteliin.

Mistä tiedän, voinko saada kotitalousvähennystä?

Verovelvolliset saavat osittain vähentää veroista kotona teetetyn työn kustannukset kotitalousvähennyksenä. Myös palvelutalossa voi tehdä kotitalousvähennyksen kotiin tuotavista palveluista. Saga-palvelutaloissa kaikilla asukkailla on palvelupaketit ja halutessaan erilaisia lisäpalveluja. Kotitalousvähennyskelpoisia palveluita ovat esimerkiksi palvelupaketteihin kuuluvat siivous- ja hoivapalvelut. Saga-palvelutalon toimistonhoitaja tekee alkuvuodesta laskelmat kunkin asukkaan kotitalousvähennyskelpoisista palveluista, jotta asukkaat voivat helposti hakea kotitalousvähennystä.

Kotitalousvähennystä ei voi hyödyntää, jos samaan työsuoritteeseen on saatu palveluseteli tai maksusitoumus. Esimerkki: Jos asukas on saanut palvelusetelin hoitajan tekemiin kotiavustamiskäynteihin, ei kyseisistä käynneistä pysty tekemään kotitalousvähennystä edes itse maksettavasta osuudesta. Lisätietoa kotitalousvähennyksestä saat Verohallinnolta.

Saga Palvelutaloissa Päivystää Ammattitaitoinen Henkilökunta
Kotitalousvähennyksen voi tehdä kotiin tuotavista palveluista, mutta ei palvelutalon yhteistiloissa tuotetuista palveluista.
Vinkki

Pääset tutustumaan tarkemmin yhteiskunnan tarjoamiin tukiin ja vähennyksiin myös verkkosivuillamme alla olevista linkeistä.


Voisit olla kiinnostunut myös näistä