Etusivu > Meistä > Usein kysytyt kysymykset > Tuet ja hinnat > Mikä on Kelan eläkkeensaajan hoitotuki?

Mikä on Kelan eläkkeensaajan hoitotuki?

Saga-palvelutaloissa apu on lahella. Lue lisää elakkeensaajan hoitotuesta.

Kelan eläkkeensaajan hoitotuen tarkoituksena on tukea pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan päivittäistä elämää, toimintakykyä, kuntoutusta sekä hoitoa.

Kenellä on oikeus Kelan eläkkeensaajan hoitotukeen?

Ikäihmisellä voi olla oikeus eläkkeensaajan hoitotukeen, mikäli tämä on kokopäiväisesti eläkkeellä ja jolla on vamma tai pitkäaikainen sairaus. Vamman tai pitkäaikaisen sairauden takia toimintakyvyn tulee olla heikentynyt yhtäjaksoisesti vähintään (1) vuoden ajan. Toimintakyvyn heikentymisellä voidaan tarkoittaa esimerkiksi vaikeutta huolehtia itsestä ja arjen askareista (peseytyminen, pukeutuminen, kotityöt, kodin ulkopuolinen asiointi kuten esimerkiksi pankissa ja ruokakaupassa käynti). Eläkkeensaajan tulee lisäksi asua Suomessa ja saada joko Suomesta tai ulkomailta vanhuuseläkettä, kuntoutustukea tai leskeneläkettä.

Kuinka paljon Kelan eläkkeensaajan hoitotukea on mahdollista saada?

Tuen määrä arvioidaan sen mukaan, miten paljon apua ja tukea tarvitaan vamman tai sairauden vuoksi. Hoitotuen saaminen edellyttää, että apua ja tukea tarvitaan itsensä huolehtimisessa (peseytyminen, pukeminen, kommunikointi) tai ohjauksessa ja valvonnassa (muistuttaminen, kannustaminen, arjen toimintojen sujuvuuden silmälläpitäminen). Jos apua ja tukea tarvitaan vain kotitöissä ja kodin ulkopuolisessa asioinnissa, ei ole oikeutta eläkettä saavan hoitotukeen.

Maksimissaan tuki on 383,92 euroa kuukaudessa. Tulot ja omaisuus eivät vaikuta hoitotuen saamiseen. Hoitotuki voidaan myöntää toistaiseksi voimassaolevana tai määräaikaisena.

Perushoitotuki, korotettu hoitotuki vai ylin hoitotuki?

Eläkkeensaajan hoitotuki on porrastettu kolmeen maksuluokkaan:

  • perushoitotuki
  • korotettu hoitotuki
  • ylin hoitotuki

Perushoitotuki

Perushoitotuki on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee viikoittain apua, valvontaa tai ohjausta arjen askareissa kuten peseytymisessä, pukeutumisessa tai kommunikoinnissa. Sokea ja liikuntakyvytön henkilö on aina oikeutettu vähintään perushoitotukeen.

Perushoitotuen määrä on 83,34 €/kk.

Korotettu hoitotuki

Korotettu hoitotuki on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee päivittäistä, aikaa vievää apua itsensä huolehtimisessa sekä useimmissa arjen toiminnoissaan, kuten peseytymisessä, pukeutumisessa, kommunikoinnissa. Korotettua hoitotukea voi saada myös henkilö, joka tarvitsee päivittäistä valvontaa ja ohjausta, kuten silmälläpitoa ja muistuttelua. Korotetun hoitotuen voi saada myös henkilö, jolla on vamman tai sairauden takia jatkuvia ja ylimääräisiä erityiskustannuksia korotetun hoitotuen verran joka kuukausi.

Korotetun hoitotuen määrä on 181,56 €/kk.

Ylin hoitotuki

Ylin hoitotuki on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee ympärivuorokautista valvontaa ja hoitoa lähes kaikissa toimissaan ja mikäli henkilö ei pärjää yksin pidempiä aikoja.

Ylimmän hoitotuen määrä on 383,92 €/kk.

Lisätietoja eläkkeensaajan hoitotuesta

Tarkemmat kriteerit eläkkeensaajan hoitotukea varten saat henkilökohtaisesti Kelan asiakaspalvelusta tai Kelan www-sivuilta.


Voisit olla kiinnostunut myös näistä