Etusivu > Ajankohtaista > Miten asukkaamme kokevat arkensa Saga-palvelutaloissa?

16.3.2022

Miten asukkaamme kokevat arkensa Saga-palvelutaloissa?

Saga-palvelutalojen asukkaat suosittelevat Saga-palvelutaloaan ja sen palveluita mielellään ystävilleen. Näin kertoo tuore asukastyytyväisyystutkimus. 56,8 prosenttia antoi arvosanaksi 9 tai 10 (asteikolla 0-10). Vastausten keskiarvo oli 8,67. Suositteluaste 49 (NPS) on ilahduttavan korkea.

”Koen oloni turvalliseksi ja viihdyn hyvin”

– Näin vastasi yli 90% Saga-palvelutalojen asukkaista.

Asiakastyytyväisyyskyselyn Sagalle toteutti Roidu Oy ja kyselyyn vastasi yli 340 Sagan asukasta. Arviot annettiin asteikolla 1 – 5, jossa 5 on paras arvio.

Asukastyytyväisyystutkimuksen tuloksia:

  • Koen oloni turvalliseksi Saga-palvelutalossa 4,61 / 5
  • Yhteistyö talon henkilökunnan kanssa on sujuvaa 4,52 / 5
  • Olen saanut apua, kun olen sitä tarvinnut 4,52 / 5
  • Viihdyn hyvin Saga-palvelutalossa 4,52 / 5

Palvelut saivat hyviä arvosanoja, esimerkiksi vastaanoton palvelut saivat arvosanakseen 4,68 ja ravintolapalvelut 4,39. Ruoka kilvoitti eniten avointa palautetta, joka oli valtaosin kiittävää. 

Asukkaiden antamaa avointa palautetta:

”Hyvä ruoka ja ystävälliset hoitajat. Turvallinen asua.”
”Olen erittäin tyytyväinen, suorastaan yllätyin tullessani.”
”Paras paikka ikäihmisiä ajatellen.”
”Palvelutalon henkilökunta on ystävällinen ja asiallinen.”
”Kaikki ovat ystävällisiä ja auttavaisia! Tunnen oloni turvalliseksi ja että minusta välitetään!” 

”Yhteistyö pelaa ja porukka on mukavaa!”

Kysyimme myös läheisten tyytyväisyyttä Saga-palvelutaloihin. 559 läheisen vastaukset olivat samansuuntaiset asukkaiden mielipiteiden kanssa. Läheisistä 53,1 % suosittelee Sagaa arvosanalla 9 tai 10. 

”Äitini on ollut tyytyväinen henkilökunnan palvelualttiuteen ja iloisuuteen.”
”Läheiseni on ollut erittäin tyytyväinen henkilökuntaan.”

”On ilo kohdata sinut.”

– Tutkimuksen mukaan Saga-palvelutalojen henkilökunta kokee Sagan uudet arvot omikseen.

Asukas- ja läheistyytyväisyystutkimusten ohessa toteutettiin henkilöstötutkimus. 
Tutkimuksen mukaan oman työn merkitys koetaan korkeaksi ja omat tavoitteet selkeiksi. 

Vastaajista 96 % oli väittämän ”Tiedän, mitä minun tulee saada työssäni aikaiseksi” kanssa osin tai täysin samaa mieltä. Kokonaisarvosana oli 4,64 (asteikolla 1-5)

  • Koen, että työni on merkityksellistä yhteisten tavoitteidemme kannalta 4,23 / 5
  • Olen motivoitunut ja innostunut työstäni 4,04 / 5
  • Esihenkilöni luottaa minuun 4,26 / 5

Marraskuun lopussa julkistettiin Sagan uudet arvot, jotka henkilökunta kertoi tutkimuksessa tuoreeltaan kokevansa omikseen. ”On ilo kohdata sinut” –arvo toteutuu arjen käytännöissä hyvin 80 % vastaajien mielestä, ”Rehtiys on vahvuutemme” 72 % ja ”Meissä on rohkeus uudistaa” 65 % vastaajien mielestä varsin hyvin. 

Henkilöstön antamat hyvät arviot näkyvät palvelun laadussa ja asiakaskokemuksessa. Edelliseen tutkimukseen nähden saavutetut tulosparannukset henkilöstöä kuormittaneesta koronapandemiasta huolimatta ovat erinomainen saavutus. 

Saga-palvelutaloissa on uutuutena käytössä jatkuvan palautteen kerääminen kuukausittain vaihtuvin Happy Or Not -kyselyin. Kevään teemakuukausina asukkailta pyydetään palautetta harrastus- ja kulttuuritoiminnasta, siivouspalveluista ja hoitopalveluista. Saatua palautetta käytetään aktiivisesti palveluiden kehittämiseen. 

Millaista elämä on Saga-palvelutalossa? Lue lisää asukkaiden kokemuksista.

Jaa artikkeli somessa


Voisit olla kiinnostunut myös näistä